Podrobnosti záznamu

Název
    Nový výzkum rašelinišť na Šumavě
Další názvy
    Břízová E., Havlíček P.: New research of the peat bogs in the Bohemian/Bavarian Forest (Šumava Mts.)
Autor
    Břízová, Eva
    Havlíček, Pavel
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2003
Svazek/č.
    Č. podzim
Strany
    3
Rok
    2004
Výraz tezauru
    Quaternary, organic sediments, pollen analyses, radiocarbon dating, peat bogs, stratigraphy, Bohemian/Bavarian Forest - Šumava Mts., Bohemia, Czech Republic
Klíčové slovo
    Nový
    Rašelinišť
    Šumavě
    Výzkum
Abstrakt (česky)
   Organické sedimenty na Šumavě jsou sledovány a mapovány. Sedimenty rašelinišť na listech map Kvilda a Borová Lada jsou palynologicky studovány a zkoumány i z hlediska kvartérně-geologického mapování. Výsledky pylových analýz jsou používány pro rekonstrukci vývoje vegetace na Šumavě.
Abstrakt (anglicky)
   Břízová E., Havlíček P.: New research of the peat bogs in the Bohemian/Bavarian Forest (Šumava Mts.)
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014