Podrobnosti záznamu

Název
    Nový způsob testování hornin na pevnost v prostém tahu
Autor
    Konečný, Pavel
    Kožušníková, Alena
    Ščučka, Jiří
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Geotechnika
Svazek/č.
    Roč. 3, č. 1
Strany
    s. 18-20
Rok
    2000
Poznámky
    Projekt: GA105/99/1218, GA ČR
    Projekt: KSK1012601, GA AV ČR
    Překlad názvu: New ways of testing tensile strength of rocks
    Rozsah: 3 s.
Klíčové slovo
    Hornin
    Nový
    Pevnost
    Prostém
    Tahu
    Testování
    Způsob
Abstrakt (česky)
   V příspěvku je popsána nová metoda testování hornin na pevnost v prostém tahu. Byly otestovány tři typy hornin- granodiorit, pískovec, čedič.
Abstrakt (anglicky)
   New Method of the tensile strength test is described in the paper. Three types of rocks were tested - granodiorite, sandstones, basalt.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚG
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012