Podrobnosti záznamu

Název
    O antraxolitech se zvláštním zřetelem ku kata-impsonitu Mítov (mladší proterozoikum, Barrandien, Česká republika)
Další názvy
    Über Anthraxolite unter besonderer Berücksichtigung des Kata-Impsonites von Mítov (Frühes Proterozoikum, Barrandium, Tschechische Republik)