Podrobnosti záznamu

Název
    Occurences of marbles in association with amphibolites in the south part of the Zábřeh crystalline unit.
Další názvy
    Výskyty krystalických vápenců v asociaci s amfibolity z jižní části zábřežského krystalinika