Podrobnosti záznamu

Název
    Ochrana geologických lokalit na okresech Hodonín a Uherské Hradiště
Údaj o odpovědnosti
    Irena Kohoutová
Další názvy
    Protection of geological localities in the regions of Hodonín and Uherské Hradiště
Autor
    Kohoutová, Irena
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku
Svazek/č.
    Roč. 8
Strany
    s. 109-114
Rok
    2001
Poznámky
    2 obr., 6 bibl.
    Anglické resumé
    il.
    Zkr. název ser.: Geol. Výzk. Mor. Slez. v Roce 2000.
Předmětová skupina
    chráněná geologická lokalita
    flyš
    flyšové pásmo Západních Karpat
    kenozoikum
    křída
    kvartér Západních Karpat
    lokalita geologická
    ochrana přírody
    reliéf
    vídeňská pánev
Geografické jméno
    ČR-Morava
    Hodonín
    Uherské Hradiště
Klíčové slovo
    Geologických
    Hodonín
    Hradiště
    Lokalit
    Ochrana
    Okresech
    Uherské
Abstrakt (anglicky)
   In the regions of Hodonín and Uherské Hradiště a net of significant geological localities was established. The localities represent all important geological phenomena appearing on their territories. The current condition of all the localities was recorded, the necessary adjustments were proposed and the degree of conservation was revised or proposed
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    30. 8. 2007
Datum importu
    8. 8. 2012