Podrobnosti záznamu

Název
    Ochrana podzemních vod v okrese Mladá Boleslav
Údaj o odpovědnosti
    Aleš Čapek
Autor
    Čapek, Aleš
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Vodní hospodářství
Svazek/č.
    Roč. 40, č. 2
Strany
    s. 70-75
Rok
    1990
Poznámky
    Zkr. název ser.: Vod. Hospod.
Předmětová skupina
    kontaminace vod
    ochrana podzemní vody
    odpadní vody
    skládka
Geografické jméno
    ČSFR-Čechy
    Mladá Boleslav
Klíčové slovo
    Boleslav
    Mladá
    Ochrana
    Okrese
    Podzemních
    Vod
Abstrakt (česky)
   Jsou analyzovány zdroje znečištění vod v okresu Mladá Boleslav. Potenciální zdroje jsou zjišťovány v zemědělství, kalovém hospodářství, ve skládkách, v těžbě štěrkopísků a v dopravě. Byla vymezena pásma hygienické ochrany a chráněné oblasti akumulace vod; provádějí se ochranná opatření v rámci spolupráce správy a Vodních zdrojů.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    7. 12. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012