Podrobnosti záznamu

Název
    Ochranná pásma zdrojů podzemních vod v České republice
Další názvy
    Protective zones of groundwater resources in the Czech Republic
Autor
    Datel, Josef
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Podzemná voda
Svazek/č.
    Roč. 6, č. 2
Strany
    5
Rok
    2000
Výraz tezauru
    RNDr. Josef Datel, 21952183
Klíčové slovo
    České
    Ochranná
    Pásma
    Podzemních
    Republice
    Vod
    Zdrojů
Abstrakt (česky)
   zkušenosti s návrhy ochranných pásem a aplikací analýzy rizik
Abstrakt (anglicky)
   proposals of groundwater protective zones and connected risk assessment
Přispěvatel
    UK Praha, Přírodovědecká fakulta
Kód přispěvatele
    UK, PřF
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    8. 8. 2012