Podrobnosti záznamu

Název
    Odlišnosti vývoja alogénneho krasu Demänovskej doliny v spodnom pleistocéne a mladších obdobiach štvrtohor
Autor
    Bella, P.
    Bosák, Pavel
    Chadima, Martin
    Gasiorowski, M.
    Gradzinski, M.
    Hercman, H.
    Kadlec, Jaroslav
    Nowicki, T.
    Pruner, Petr
    Schnabl, Petr
    Šlechta, Stanislav
Konference
    Vedecká konferencia Asociácie slovenských geomorfológov pri SAV (7. : 10.09.2012-12.09.2012 : Ružomberok, Slovensko)
Jazyk
    slovensky
Typ dokumentu
    konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdrojový dokument - monografie
    Geomorfológia a integrovaný výskum krajiny : zborník abstraktov. Exkurzný sprievodca
Strany
    S. 12-16
Poznámky
    Projekt: IAA3013201, GA AV ČR3cav_un_auth*0000935
    Projekt: IAA300130701, GA AV ČR3cav_un_auth*0228941
    Překlad názvu: Differences of the evolution of allogenic Karst in the Demänova Valley (Nízké Tatry MTS, Slovakia) in Early Pleistocene and younger stages of Quaternary
    Rozsah: 4 s. : P
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
Předmětová kategorie
    allogenic karst
    cave levels
    Demänová cave system
    Nízké Tatry Mts.
    paleomagnetism
    U-series dating
    valley incision
    Western Carpathians
Klíčové slovo
    Alogénneho
    Demänovskej
    Doliny
    Krasu
    Mladších
    Obdobiach
    Odlišnosti
    Pleistocéne
    Spodnom
    štvrtohor
    Vývoja
Abstrakt (anglicky)
   Cave levels correlated with the Váh River terraces were developed in the Demänovská Valley located on the N slopes of the Nízke Tatry Mts. Dating of the flowstone beds overlaying the cave fluvial sediments using magnetostratigraphic ans U-series methods enable reconstruct the cave level development and also an estimation of karst valley incision. Different incision rates of the Demänovská Valley show the more intense uplift of this area during Early Pleistocene in comparison with Mid- and Late Pleistocene.
Abstrakt (ostatní)
   Stredohorský alogénny kras Demänovskej doliny na severnej strane Nízkych Tatier je známy jaskynnými úrovňami, korelovanými s riečnymi terasami Váhu v Liptovskej kotline. Datovanie sintrových kôr, ktoré pokrývajú alochtónne riečne sedimenty metodou magnetostratigrafickou a U-series umožňujú nielen spresniť geochronológiu vývoja jaskynných úrovní, ale také rekonštruovať zahlubovanie krasových údolí. Nerovnaká intenzita zahlbovania Demänovskej doliny poukazuje na intenzivnejší tektonický výzdvih územia v spodnom pleistocéne v porovnaní so stredným a vrchným pleistocénom.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Kód přispěvatele
    AV ČR, GLÚ
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    19. 3. 2014