Podrobnosti záznamu

Název
    Oolitické horniny v "polyteichové" facii bohdaleckého souvrství v Praze 4
Údaj o odpovědnosti
    Radek Mikuláš
Další názvy
    Oolitic rocks in "Polyteichus" facies of the Bohdalec Formation (Upper Ordovician), Praha
Autor
    Mikuláš, Radek
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Časopis Národního muzea v Praze. Řada přírodovědná
Svazek/č.
    Roč. 156, č. 1-4
Strany
    s. 97-100
Rok
    1987
Poznámky
    1 obr., 2 pl. + 2
    Zkr. název ser.: Čas. Nár. Muz. (Praha), Ř. přírodověd.
Předmětová skupina
    Barrandien
    facie
    horniny oolitické
    ordovik
    sedimentace hlubokomořská
    sedimentologie
    sedimenty jílovité
    sedimenty karbonátové
    souvrství bohdalecké
    struktury sedimentů
Geografické jméno
    ČSFR-Čechy
    Praha 4
Klíčové slovo
    Bohdaleckého
    Facii
    Horniny
    Oolitické
    Polyteichové
    Praze
    Souvrství
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    30. 6. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012