Podrobnosti záznamu

Název
    Ordovician metagranites and migmatites of the Svratka and Orlice-Sněžník units, northeastern Bohemian Massif
Další názvy
    Ordovické metagranity a migmatity svrateckého a orlicko-sněžnického krystalinika, severovýchod Českého masivu
Autor
    Buriánek, David
    Hanžl, Pavel
    Müllerová, Hana
    Verner, Kryštof
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Journal of Geosciences
Svazek/č.
    Roč. 54, č. 2
Strany
    20
Rok
    2009
Výraz tezauru
    Bohemian Massif, Cambro-Ordovician rifting, geochemistry, metagranite, migmatite, microstructures, Variscan orogeny
Klíčové slovo
    Bohemian
    Massif
    Metagranites
    Migmatites
    Northeastern
    Ordovician
    Orlice-Sněžník
    Svratka
    Units
Abstrakt (česky)
   Metagranity a migmatity svrateckého a orlicko-sněžnického krystalinika vykazují řadu podobností v mineralogii, geochemii a litologii. Tyto horniny jsou produktem parciálního tavení kůry během kambria až ordoviku. Při variské orogenezi byly výrazně modifikovány rekrystalizací.
Abstrakt (anglicky)
   Metagranites and migmatites of the Svratka and the Orlice-Sněžník units, northeastern Bohemian Massif, exhibit a number of similarities in their lithological, mineralogical and geochemical features. Both of these units were affected by intense migmatitization accompanied by intrusion of peraluminous granites during the Cambrian to Ordovician. The chemical composition and mineralogy of all the studied rocks correspond to crustal melts. From the geochemical point of view, both rock groups (migmatites and metagranites) exhibit progressive geochemical fractionation (increase in the SiO2, Rb, XFeO, W and Sn contents, accompanied by a decrease in the concentrations of Ba, Sr, Mg and Ca) as a result of varying degrees of partial melting and fractional crystallization. The main rock-forming minerals are influenced by metamorphic recrystallization under amphibolite-facies conditions during the Variscan orogeny.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014