Podrobnosti záznamu

Název
    Origin of migmatites by deformation-enhanced melt infiltration of orthogneiss: a new model based on quantitative microstructural analysis
Autor
    Haloda, J.
    Hasalová, P.
    Hrouda, F.
    Lexa, O.
    Schulmann, K.
    Štípská, P.
    Týcová, P.
    Ulrich, Stanislav
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Journal of Metamorphic Geology
Svazek/č.
    Roč. 26, č. 1
Strany
    s. 29-53
Rok
    2008
Poznámky
    Projekt: GA205/04/2065, GA ČR, CZ3cav_un_auth*0238235
    Projekt: IAA3111401, GA AV ČR, CZ3cav_un_auth*0231018
    Překlad názvu: Původ migmatitů deformaci řízenou infiltrací taveniny v ortorule: nový model založený na kvantitativní mikrostrukturní analýze
    Rozsah: 25 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30120515
Předmětová kategorie
    crystal size distribution
    melt infiltration
    melt topology
    migmatites
    quantitative textural analysis
Klíčové slovo
    Analysis
    Based
    Deformation-enhanced
    Infiltration
    Melt
    Microstructural
    Migmatites
    Model
    New
    Origin
    Orthogneiss
    Quantitative
Abstrakt (česky)
   Detailní terénní, strukturní a mikrostrukturní studie ukázala postupný přechod z vysokoteplotní páskované ortoruly přes stromatitický migmatit do nebulitického migmatitu ve východní části Gföhlské jednotky, Moldanubické domény Českého masívu. Mikrostrukturní a geochemická data ukazují na průchod externí taveniny přes aktivně deformovanou ortorulu.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Geofyzikální ústav
Kód přispěvatele
    AV ČR, GFÚ
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    9. 12. 2013