Podrobnosti záznamu

Název
    Origin of Quaternary sediments in the Svoboda square area, Brno, Czech Republic
Další názvy
    Geneze kvartérních sedimentů v prostoru náměstí Svobody v Brně (24-32 Brno)