Podrobnosti záznamu

Název
    Ortoruly moldanubika v oblasti mezi Voticemi a Humpolcem
Autor
    René, Miloš
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze
Svazek/č.
    Roč. 10, -
Strany
    s. 267-269
Rok
    2002
Poznámky
    Projekt: ME 555, GA MŠk
    Překlad názvu: The orthogneisses of the Moldanubian Zone at area between Votice and Humpolec
    Rozsah: 3 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3046908
Předmětová kategorie
    Bohemian Massif
    Moldanubian Zone
    orthogneiss
Klíčové slovo
    Humpolcem
    Moldanubika
    Oblasti
    Ortoruly
    Voticemi
Abstrakt (česky)
   V oblasti mezi Voticemi a Humpolcem se vyskytují biotitické, muskovit-biotitické a muskovitické ortoruly. Dvojslídné a muskovitické ortoruly vznikly asi metamorfózou peraluminických, výrazně frakcionovaných granitů. Biotitické ortoruly jsou pravděpodobně ekvivalent granitů a granodioritů korového původu.
Abstrakt (anglicky)
   In the area between Votice and Humpolec occur biotite, muscovite-biotite and muscovite orthogneisses. Two-mica and muscovite orthogneisses originated probably by alteration of peraluminous, highly fractionated granites. Biotite orthogneisses are probably equivalent of granites and granodiorites of upper crust origin.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚSMH
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012