Podrobnosti záznamu

Název
    Oxidačně alterované černé uhlí z Hornoslezské černouhelné pánve
Další názvy
    Oxidative altered coal from the Upper Silesian Coal Basin