Podrobnosti záznamu

Název
    Paleo-reliefs in southern Moravia and their oil-bearing capacity
Další názvy
    Paleoreliéfy na jižní Moravě a jejich kolektorské vlastnosti