Podrobnosti záznamu

Název
    Paleobiological Characterization of the Karpatian Stage
Další názvy
    Paleobiologická charakteristika regionálního stupně karpat
Autor
    Brzobohatý, Rostislav
    Cicha, Ivan
    Coric, Stjepan
    Daxner-Höck, Gudrun
    Doláková, Nela
    Harzhauser, Mathias
    Hladilová, Šárka
    Kroh, Andreas
    Kvaček, Zlatko
    Mandic, Oleg
    Olshtynska, Alexandra
    Pisera, Andrzej
    Reichenbacher, Bettina
    Rögl, Fred
    Schultz, Ortwin
    Švábenická, Lilian
    Tempfer, Petra
    Vávra, Norbert
    Zorn, Irene
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    část monografie (kapitola)
Rok
    2003
Zdrojový dokument - monografie
    The Karpatian - A Lower Miocene Stage of the Central Paratethys
Výraz tezauru
    Central Paratethys, Lower Miocene, Karpatian, paleobiology, calcareous nannoplankton, diatoms, foraminifers, ostracods, molluscs, fishes, amphibians, reptiles, macroflora, palynomorphs
Klíčové slovo
    Characterization
    Karpatian
    Paleobiological
    Stage
Abstrakt (česky)
   Ve spodním a středním karpatu byl vývoj marinní bioty ovlivněn relativně studenými vodami, dysoxickými podmínkami ve spodním sloupci vody a ukládáním vápnitých jílovců, tzv. šlíru. Ve svrchním karpatu indikuje mlží fauna oteplení a změlčení celého sedimentačního prostoru. Palynomorfa, rostlinné zbytky a obratlovci též dokládají teplé a humidní prostředí mírného až subtropického pásma.
Abstrakt (anglicky)
   Concerning Lower and Middle Karpatian, the marine biota reflects relatively cool water masses, widespread dysoxic bottom conditions, and the extended deposition of calcareous shales (Schlier). In the Upper Karpatian a general shallowing and warm water influx is observed, as exemplified by the rich mulluscan faunas. Palynomorphs, plant remains, and vertebrate faunas indicate a warm temperate to subtropical humid climate.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014