Podrobnosti záznamu

Název
    Paleobotanická charakteristika mladopliocenních uloženin mezi Litovlí a Kroměříží (Morava)
Další názvy
    Paläobotanische Charakteristik der jüngstpliozänen Ablagerungen zwischen Litovel und Kroměříž (Mähren)