Podrobnosti záznamu

Název
    Paleoekologický model prostředí ovlivněného říční sedimentací (duckmant, vnitrosudetská pánev) : 03-42 Trutnov
Údaj o odpovědnosti
    Milan Libertín, Jiřina Dašková
Další názvy
    Palaeoecology model of river environment (Duckmantian) in the Intrasudetic Basin (Czech Republic)
Autor
    Dašková, Jiřina
    Libertín, Milan
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2004
Strany
    s. 79-81
Rok
    2005
Poznámky
    Anglické resumé
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 2004
Klasifikační znak
    551.7
    561
Skupina konspektu
    55
Předmětová skupina
    flóra
    geologie regionální
    karbon-svrchní
    mapa geologická
    namur
    paleoekologie
    paleontologie
    pánev sedimentační
    prostředí anoxické
    prostředí fluviální
    sedimentace fluviální
    sedimenty bohaté organickým uhlíkem
    taxonomie
    vnitrosudetská pánev
    westphal
Geografické jméno
    Broumovská vrchovina-Žacléřská vrchovina
    ČR-Čechy
    Žacléř (Trutnov, Trutnov)
Klíčové slovo
    03-42
    Duckmant
    Model
    Ovlivněného
    Paleoekologický
    Pánev
    Prostředí
    říční
    Sedimentací
    Trutnov
    Vnitrosudetská
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    19. 9. 2007
Datum importu
    8. 8. 2012