Podrobnosti záznamu

Název
    Paleoekologický model prostředí ovlivněného říční sedimentací (duckmant, vnitrosudetská pánev)
Autor
    Dašková, Jiřina
    Libertín, M.
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech
Svazek/č.
    Roč. 2004, -
Strany
    s. 79-81
Rok
    2005
Poznámky
    Projekt: IAA3013306, GA AV ČR, CZ
    Překlad názvu: Palaeoecology model of the river environment (Duckmantian) in the Intrasudetic Basin (Czech Republic)
    Rozsah: 3 s.
    Součástí názvu publikace je běžný rok.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3013912
Předmětová kategorie
    Carboniferous
    Duckmantian
    Intrasudetic Basin
    palaeobotany
    palaeoecology
    river environment
Klíčové slovo
    Duckmant
    Model
    Ovlivněného
    Paleoekologický
    Pánev
    Prostředí
    říční
    Sedimentací
    Vnitrosudetská
Abstrakt (česky)
   Paleoprostředí studované lokality bylo vyhodnoceno jako vnitrohorské říční údolí. Řeka protékala od JZ k SV, k místům s nejvyšší subsidencí v pánvi nedaloko Walbrzychu v Polsku.
Abstrakt (anglicky)
   The studied area was an intermountanous valley with a river, which is interpreted as transitional between braided and meandring river-type with well developed flood plain, low-sinuosity river channel and alternate bars. The river probably run from SW to NE, to the place with the highest subsidence rates in the basin near Walbrzych in Poland.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Kód přispěvatele
    AV ČR, GLÚ
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012