Podrobnosti záznamu

Název
    Paleoekologický vývoj niv během pozdního glaciálu a holocénu ve střední Evropě
Další názvy
    Palaeoecological development of the floodplain during the Late Glacial and Holocene in the Central Europe
Autor
    Břízová, Eva
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek ve sborníku
Zdrojový dokument - monografie
    Ekosystémové služby říční nivy
Strany
    9
Poznámky
    Akce: 2008/04/28 ; Třeboň
Výraz tezauru
    palaeoecology, floodplains, palaeomeanders, Late Glacial, Holocene, Quaternary, Central Europe,Czech Republic, palynology, palaeoalgology, radiocarbon dating
Klíčové slovo
    Evropě
    Glaciálu
    Holocénu
    Niv
    Paleoekologický
    Pozdního
    Střední
    Vývoj
Abstrakt (česky)
   Řeky byly vždy důležitým faktorem při vývoji vegetace ve střední Evropě během pozdního glaciálu a částečně i holocénu. Studium dynamiky vývoje niv s vývojem přírodních podmínek je velice složité. Odlesnění a první povodně měly vliv na změny vegetace a hydrologického režimu řek. Studovaná území: Polabí, Pomoraví, Podyjí, niva Lužnice, niva Dudváhu.
Abstrakt (anglicky)
   Palaeoecological development of the floodplain during the Late Glacial and Holocene in the Central Europe
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014