Podrobnosti záznamu

Název
    Paleoekologie fosilních asociací kambria příbramsko-jinecké pánve
Další názvy
    Palaeoecology of the Cambrian fossil associations in the Příbram - Jince Basin
Autor
    Fatka, Oldřich
    Marek, Jaroslav
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    část monografie (kapitola)
Rok
    2000
Zdrojový dokument - monografie
    Modelové území povodí Litavky. Krajinotvorné programy.
Výraz tezauru
    Marek Jaroslav, 2128
Klíčové slovo
    Asociací
    Fosilních
    Kambria
    Paleoekologie
    Pánve
    Příbramsko-jinecké
Abstrakt (česky)
   Evoluce trofických struktur společenstev v průběhu spodního a středního kambria v Příbramsko-jinecké pánvi
Abstrakt (anglicky)
   Evolution of the communities trophic structure during Lower and Middle Cambrian in the Příbram-Jince Basin
Přispěvatel
    UK Praha, Přírodovědecká fakulta
Kód přispěvatele
    UK, PřF
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    8. 8. 2012