Podrobnosti záznamu

Název
    Paleogeografie a litologie autochtonního miocénu na s. Moravě (Abstrakt přednášky)
Údaj o odpovědnosti
    Peter Pálenský, Jan Šikula, Eva Novotná
Další názvy
    Nové výsledky v terciéru Západních Karpat II (Variant.)
    Paleogeography and lithology of the autochthonous Miocene at North Moravia
Autor
    Novotná, Eva
    Pálenský, Peter
    Šikula, Jan
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Knihovnička Zemního plynu a nafty
Svazek/č.
    Roč. 16
Strany
    s. 119-128
Rok
    1995
Poznámky
    8 obr., 5 bibl.
    Zkr. název ser.: Knih. Zem. Plynu Nafty.
Předmětová skupina
    autochton
    flyšové pásmo Západních Karpat
    karpat
    miocén
    paleogeografie
    příkrov
    sedimentologie
    vrásnění alpinské
Předmětová kategorie
    jihovýchodní svahy Českého masivu
    mapa faciální
Geografické jméno
    ČR-Morava
Klíčové slovo
    Abstrakt
    Autochtonního
    Litologie
    Miocénu
    Moravě
    Paleogeografie
    Přednášky
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    22. 2. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012