Podrobnosti záznamu

Název
    Paleokras nebo tektonika? Březina-Vysoká, Moravský kras
Další názvy
    Paleokarst or tectonics? Březina, Vysoká site, Moravian Karst
Autor
    Černý, Jan
    Otava, Jiří
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci
Svazek/č.
    Roč. 2012, č. 303
Strany
    4
Rok
    2012
Výraz tezauru
    Paleokarst, Moravian Karst, tectonics, Macocha Formation, Březina shales, trilobite fauna.
Klíčové slovo
    Březina-Vysoká
    Kras
    Moravský
    Paleokras
    Tektonika
Abstrakt (česky)
   Nová lokalita spodno-střednoviséské trilobitové, goniatitové, měkýší, radiolariové a další fauny spolu se stejně starými rostlinnými zbytky a ichnofosiliemi byla popsána z březinských břidlic zcela obklopených svrchnodevonskými vápenci frasnu macošského souvrství. Dřívější, spíše tektonické vysvětlení situace bylo nahrazeno modelem předpokládajícím svrchnodevonský výzdvih, exhumaci a krasovění během famenu a tournai. Krasovou periodu ukončila spodnoviséská transgrese. Členitý, silně diversifikovaný paleokrasový povrch nabízel vhodné prostředí v němž prosperovala široká škála organizmů. Později, ve svrchním karbonu během variské orogeneze byly břidlice spolu s vápencovým podložím zvrásněny. Břidlice březinského souvrství představují iniciální stádium siliciklastické kulmské facie Drahanské vrchoviny. Není pochyb o tom, že ve vápencích macošského souvrství můžeme očekávat mnoho podobných projevů paleokrasového vývoje.
Abstrakt (anglicky)
   Paleokarst or tectonics? Březina, Vysoká site, Moravian Karst
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014