Podrobnosti záznamu

Název
    Paleokrasové výplně typu rudických vrstev na Čebínce a na Květnici
Další názvy
     ?
Autor
    Otava, Jiří
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 1999
Svazek/č.
    Roč. 7, č. jaro
Strany
    2
Rok
    2000
Klíčové slovo
    Čebínce
    Květnici
    Paleokrasové
    Rudických
    Typu
    Vrstev
    Výplně
Abstrakt (česky)
   Analyzované asociace průsvitných těžkých minerálů v hrubě zrnitých pískách ze dna Královy jeskyně na Květnici a z výplní paleokrasových dutin na Čebínce mají podobné až identické složení s písky rudických vrstev a cenomanu blanenského prolomu. Z toho vyplývá jednak potvrzení předcenomanské fáze krasovění na Tišnovsku a Čebínsku, jednak předpoklad cenomanské transgrese v prolomu (?tišnovském?) paralelním s blanenským prolomem.
Abstrakt (anglicky)
   ?
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014