Podrobnosti záznamu

Název
    Paleontologie, sedimentární prostředí a klimatické indicie klobuckého obzoru (líňské souvrství, svrchní pennsylván, Česká republika)
Další názvy
    Palaeontology, sedimentary environments and climatic indices of the Klobuky Horizon (Líně Formation, Upper Pennsylvanian, Kladno-Rakovník Basin, Czech Republic)