Podrobnosti záznamu

Název
    Paleozoic to Quaternary volcanism in the geological history of Moravia and Silesia
Další názvy
    Vulkanismus v geologické historii Moravy a Slezska od paleozoika do kvartéru