Podrobnosti záznamu

Název
    Palynologie vybraných vzorků perucko-korycanského souvrství
Autor
    Svobodová, Marcela
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech
Svazek/č.
    -
Strany
    s. 74-75
Rok
    2000
Poznámky
    Překlad názvu: Palynology of selected samples from the Peruc-Korycany formation
    Rozsah: 2 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3013912
Předmětová kategorie
    Cenomanian
    Palynomorphs
Klíčové slovo
    Palynologie
    Perucko-korycanského
    Souvrství
    Vybraných
    Vzorků
Abstrakt (česky)
   Devět vzorků z vrtů perucko-korycanského souvrství, získaných během geologického mapováním poskytlo bohatý palynologický materiál. Sedimentace vzorků probíhala v kontinentálním, příbřežním a mořském prostředí. Stáří odpovídalo střednímu cenomanu.
Abstrakt (anglicky)
   The examination of the borehole samples, obtained during geological mapping, provided spore-pollen assemblages of sue Cenomaniae age. The environment of deposition was continental to marginal-marine.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Kód přispěvatele
    AV ČR, GLÚ
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012