Podrobnosti záznamu

Název
    Parageneze a chemismus bimetasomatických kontaktních zón žulovského masivu
Údaj o odpovědnosti
    Zdeněk Losos, Miroslav Brož
Další názvy
    Mineral assemblages and chemistry of the bimetasomatic contact zones from the Žulová massiv
Autor
    Brož, Miroslav
    Losos, Zdeněk, 1962-
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - monografie
    Sborník referátů ze semináře Mineralogie Českého masivu a Západních Karpat, 29.-31.5.2002 Olomouc a Petrov nad Desnou
Strany
    s. 59-62
Poznámky
    1 obr.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
Klasifikační znak
    549
    55(1)
    552
Skupina konspektu
    549
    552
Předmětová skupina
    asociace minerální
    granáty
    granitoidy silesika
    lokalita mineralogická
    metasomatóza kontaktní
    mineralogie topografická
    pluton
    pyroxeny
    rula
    silesikum
    složení chemické
Geografické jméno
    Česká Ves (Jeseník, Jeseník)
    ČR-Morava
    Žulová (Jeseník, Jeseník)
Klíčové slovo
    Bimetasomatických
    Chemismus
    Kontaktních
    Masivu
    Parageneze
    Zón
    žulovského
Abstrakt (anglicky)
   The bimetasomatic contact zone between calcite marble and biotite gneiss located about 5 m from Žulová massif granite (locality Boží hora - old quarry) was studied. The contact zone with thickness about 20 cm is composed of the following subzones (the middle part of this contact tone/subzones 2b, 2c/ are strongly silicified): 1) dark biotite gneiss /Plg, Bi, K-fs, Qtz/ with enormous enrichment of biotite, 2) bimetasomatic contact zone (2a-transformed gneiss rich in Cpx /Plg, Bi, Cpx/, 2b- Plg-Cpx-zone /Plg, Cpx, Grs, Qtz/, Plg is transformed into zoisite and prehnite, 2c- Grs-hd-zone /Grs, Hd, Qtz/, 2d- Wo-zone /Wo, Ves, accessory Di/, 3. coarse-grained calcite marble /Cal, accessory Di, Qtz/. The pyroxenes from the Grs-Hd-subzone have a dominant hedenbergite component, accessory pyroxenes from the -zone and Cal-zone are diopsides. Most of pyroxenes from the direct large contacts of the Žulová massif have dominance of hedenbergite as well.
   Garnets from contacts are grossulars with 20-22 mol. per cent Anr. The ratio between Fe2+ in pyroxens and Fe3+ in garnets of the contact zones from Žulová indicates a reduction type of skarn with W-mineralization. The influence of magmatic fluids on the origin of the bimetasomatic contact zone from Boží hora is documented by high Fe-content in the contact minerals, silicification, a low P CO2, and a high /H2O (the presence of vesuvianite). P-T conditions for the formation of the contact zones at Žulová were estimated: T = 600-620°C, P = 200 MPa
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    16. 4. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012