Podrobnosti záznamu

Název
    Parallel Schwarz Methods: Algebraic Construction of Coarse Problems, Implementation and Testing
Autor
    Blaheta, Radim
    Byczanski, Petr
    Jakl, Ondřej
    Starý, Jiří
Konference
    Parallel Processing and Applied Mathematics/6. : 11.09.2005-14.09.2005 : Poznań, Polsko)
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdrojový dokument - monografie
    Parallel Processing and Applied Mathematics. 6th International Conference, PPAM 2005 Poznań, Poland, September 11-14,2005 Revised Selected Papers
Strany
    s. 505-512
Poznámky
    Projekt: IBS3086102, GA AV ČR, CZ
    Překlad názvu: Paralelní Schwarzovy metody: algebraická konstrukce hrubých problémů, implementace a testování
    Rozsah: 8 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
Předmětová kategorie
    coarse grid
    domain decomposition
    Schwarz methods
Klíčové slovo
    Algebraic
    Coarse
    Construction
    Implementation
    Methods
    Parallel
    Problems
    Schwarz
    Testing
Abstrakt (česky)
   Článek popisuje metody rozložení oblasti Schwarzova typu s hrubými problémy konstruovanými algebraicky agregací neznámých. Popis obsahuje také novou metodu bez překrytí podoblastí a rozhraní na hrubé síti. U všech metod se diskutují implementační záležitosti a na modelovém příkladu z pružnosti se dělá jejich porovnání. Zvláštní pozornost je věnována nesymetrickým hybridním předpodmiňovačům. Paralelní implementace aditivní Schwarzovy metody se testuje na 3D problému pružnosti s využitím výpočetního klastru typu Beowulf.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚG
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012