Podrobnosti záznamu

Název
    Peraluminické granity v jižní části strážeckého moldanubika - příklad vývoje peraluminické granitické taveniny
Další názvy
    Peraluminous granites in the south parth Stražek Moldanubicum - example of the evolution peraluminous granitic melt
Autor
    Buriánek, David
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Acta Musei Moraviae, Scientae geologicae
Svazek/č.
    Roč. 96, č. 2
Strany
    14
Rok
    2011
Výraz tezauru
    tourmaline, peraluminous granite, fractionation of the melt, Strážek Moldanubicum
Klíčové slovo
    části
    Granitické
    Granity
    Jižní
    Moldanubika
    Peraluminické
    Příklad
    Strážeckého
    Taveniny
    Vývoje
Abstrakt (česky)
   V rámci strážeckého moldanubika vystupují tělesa peraluminických granitů variského stáří. Jde o muskovit-biotitické až biotitické granity někdy s andalusitem, cordieritem a případně také turmalínem. V okolí Ořechova se nachází řada drobných těles peraluminických granitů, která mají stejnou genezi, avšak liší se stupněm frakcionace. Chemické složení granitů se odráží v chemickém složení hlavních horninotvorných minerálů. Biotity z více frakcionovaných granitů mají vyšší obsahy F a Fe a draselné živce mají nižší obsahy Ba. Turmalíny jsou ve všech typech granitů chemicky velmi podobné a odpovídají Al-bohatému skorylu až foitit. Ve většině granitických těles byly obsahy bóru nízké a tak zde začal turmalín krystalovat až na hranici solidu a subsolidu, přičemž zatlačoval některé již vykrystalované minerály. Zbytek bóru, který se nespotřeboval během krystalizace tavenin se koncentroval v postmagmatických hydrotermálních fluidech.
Abstrakt (anglicky)
   Peraluminous granites in the south parth Stražek Moldanubicum - example of the evolution peraluminous granitic melt
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014