Podrobnosti záznamu

Název
    Percepce malých moravských měst jejich obyvateli
Autor
    Frantál, Bohumil
    Pokluda, František
Konference
    Národní seminář ke geografii malých měst (24.06.2004-26.06.2004 : Brno, Česká republika)
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Zdrojový dokument - monografie
    Geografie malých měst
Strany
    s. 1-7
Poznámky
    Projekt: IAA3086301, GA AV ČR
    Překlad názvu: Perception of small Moravian towns by their inhabitants
    Rozsah: 7 s. : CD ROM
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3086906
Předmětová kategorie
    image
    perception
    quality of life
    residential satisfaction
    urban liveability
Klíčové slovo
    Malých
    Měst
    Moravských
    Obyvateli
    Percepce
Abstrakt (česky)
   Příspěvek vycházející z dat získaných z vlastního výzkumu zaměřeného na problematiku vnímání a image malých měst prezentuje některé zjištěné výsledky dotazníkového šetření, jehož cílem byla analýza vnímání malých Moravských měst ze strany jejich obyvatel, konkrétně vnímání obrazu města (genius loci), hodnocení různých dimenzí životního (environmentálního, sociálního) prostoru (lifeworld) a jejich změn, analýza vnímání kvality života, životních obav a perspektiv, a klasifikace současných nejvýznamnějších problémů v životě obyvatel malých měst.
Abstrakt (anglicky)
   The paper that is based on the data obtained from the author´s own research focused on the issue of perception and image of the small towns, presents certain established results from questionnaire surveys aimed at analysis of perception of small Moravian towns from the particular point of view of their inhabitants, specifically perception of the town image, evaluation of different environmental and social dimensions of the living space and their changes, analysis of perception of the quality of life, anxiety and future prospects, and classification of the present most significant problems in life of inhabitants of the small towns.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚG
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012