Podrobnosti záznamu

Název
    Perowskit z sillu w Miedzyrzeczu kolo Bialska-Bialej w polskich Karpatach fliszowych (obzar typowy asocjacji cieszynitowej)
Další názvy
    Perovskite from the Miedzyrzecze sill near Bielsko-Biala in the Polish Carpathians (The type area of the teschenite association)