Podrobnosti záznamu

Název
    Petrogeneze granitoidních hornin s granáty východního okraje Českého masívu
Další názvy
    Genesis of granitoid rocks with garnets at the eastern margin of the Bohemian Massif
Autor
    Gregerová, Miroslava
    Sulovský, Petr
    Vallová, Soňa
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek ve sborníku
Zdrojový dokument - monografie
    Petrológia a geodynamika
Strany
    1
Poznámky
    Akce: 2005 ; Bratislava, SR
Výraz tezauru
    garnets
    granite
    petrogenesis
Klíčové slovo
    Českého
    Granáty
    Granitoidních
    Hornin
    Masívu
    Okraje
    Petrogeneze
    Východního
Abstrakt (česky)
   Příspěvek shrnuje poznatky o granitoidních horninách východního okraje českého masívu. Na základě zhodnocení mikrochemismu granátů, minerálního a chemického složení granitoidních hornin je interpretována jejich geneze.
Abstrakt (anglicky)
   The paper summarizes knowledge on granitoid rocks at the eastern margin of the Bohemian Massif. Based upon the microchemistry of garnets and the mineral and chemical composition of these rocks their genesis is interpreted.
Přispěvatel
    MU Brno, Přírodovědecká fakulta
Kód přispěvatele
    MU, PřF
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    8. 8. 2012