Podrobnosti záznamu

Název
    Petrologie a mineralogie porcelanitů mostecké pánve - produktů fosilních požárů neogénní hnědouhelné sloje
Další názvy
    Rocks and minerals formed by fossil combustion pyrometamorphism in the Neogene brown coal Most Basin, Czech Republic
Autor
    Dvořák, Zdeněk
    Skála, Roman
    Žáček, Vladimír
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze
Svazek/č.
    Roč. 18, č. 1
Strany
    32
Rok
    2010
Výraz tezauru
    porcellanite, buchite, pyrometamorphism, Most Basin, Czech Republic, esseneite, kirschsteinite, srebrodolskite, barium hexaferrite, cordierite, spinels
Klíčové slovo
    Fosilních
    Hnědouhelné
    Mineralogie
    Mostecké
    Neogénní
    Pánve
    Petrologie
    Porcelanitů
    Požárů
    Produktů
    Sloje
Abstrakt (česky)
   Minerály přírodních pyrometamorfovaných hornin (buchitů, škvár a paraláv)Mostecké pánve čítají, vedle několika nedokonale určených fází, téměř 50 druhů. Vysoké teploty, které panovaly během kaustické přeměny (přes 1000 °C) a následné supergenní procesy během chladnutí a po něm, vedly ke vzniku několika generací minerálů, které zahrnují v abecedním pořadí anatas, anhydrit, ankerit, anortit, apatit, aragonit, baryt, celsian, cordierit, cristobalit, diopsid, esseneit, fayalit, forsterit, goethit, Ca-graftonit, halloysit, hematit, hercynit, chalkopyrit, ilmenit, kalcit, kirschsteinit, korund, K-živec, metakaolinit, maghemit, magnetit, magnezioferit, melilit, monazit, mullit, ortopyroxen (enstatit až ortoferosilit), perovskit, pyrit, křemen, sekaninait, sillimanit?, sádrovec, spinel, srebrodolskit, tridymit, vivianit, Ca2SiO4 (larnit?), Ca-ferit CaFe4O7 a Ba-hexaferit BaFe12O19.
Abstrakt (anglicky)
   Rocks and minerals formed by fossil combustion pyrometamorphism in the Neogene brown coal Most Basin, Czech Republic
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014