Podrobnosti záznamu

Název
    Petrologie a rudní parageneze vápenatosilikátových hornin keprnické skupiny silesika
Další názvy
    Petrology and ore assemblages of calc-silicate rocks of the Keprník Group in the Silesicum
Autor
    Losos, Zdeněk
    Veselý, Miroslav
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Geol. výzk. Mor. Slez. v r. 2000
Svazek/č.
    Roč. VIII., č. 1
Strany
    4
Rok
    2001
Výraz tezauru
    Ca-Mg skarns
    calc-silicate rocks
    Keprník Group
    ore mineralization
    Silesicum
Klíčové slovo
    Hornin
    Keprnické
    Parageneze
    Petrologie
    Rudní
    Silesika
    Skupiny
    Vápenatosilikátových
Abstrakt (česky)
   V článku jsou prezentováíny hlavní výsledky diplomové práce prvního autora se svým školitelem. Je popsána petrologie vápenato-silikátových hornin keprnické skupiny silesika a podrobně jsou charakterizovány zaznamenané rudní výskyty ve sledovaných horninách (lokality Hučivá Desná, Mlýnky, Bezný). Rudní mineralizace je pravděpodobně spojena s vulkanicko-sedimentárním protolitem dnešních vápenatosilikátových hornin a s metamorfními a hydrotermálními procesy, které vyvolaly mobilizaci rudních komponent a jejich následnou akumulaci.
Abstrakt (anglicky)
   The calc-silicate rocks (skarns) of the Keprník Group in the Silesicum were influenced by regional metamorphism in the amphibolite facies and contain mineral assemblage: diopside - quartz - plagioclase - calcite - dolomite - titanite - hornblende - microcline - biotite (phlogopite) - chlorite - minerals of zoisite-epidote group. Ore mineralization were probably connected with volcanosedimentary protoliths of rocks and with later metamorphogene and hydrothermal processes which caused their mobilization and subsequent accumulation.
Přispěvatel
    MU Brno, Přírodovědecká fakulta
Kód přispěvatele
    MU, PřF
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    8. 8. 2012