Podrobnosti záznamu

Název
    Petrologie krystalinika v geotermálním vrtu GTPV-LT1 v Litoměřicích
Další názvy
    Petrology of crystalline rocks in the geothermal borehole GTPV-LT1 in Litoměřice
Autor
    Škoda, Radek
    Žáček, Vladimír
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2008
Svazek/č.
    Č. podzim
Strany
    8
Rok
    2009
Výraz tezauru
    borehole GTPV-LT1, Litoměřice region, petrology, ignimbrite, Teplá Crystalline Complex, Bohemian Massif
Klíčové slovo
    Geotermálním
    GTPV-LT1
    Krystalinika
    Litoměřicích
    Petrologie
    Vrtu
Abstrakt (česky)
   V letech 2006-2007 byl v areálu bývalých kasáren v Litoměřicích vyvrtán průzkumný geotermální vrt GTPV-LT1, který dosáhl celkové hloubky 2110 m. Vrt procházel v celé své délce monotónním krystalinikem tvořeným hlavně dvojslídným svorem s granátem a kyanitem, místy se sillimanitem a staurolitem. Protolitem svorů byly Al-K-Na bohaté, Ca-chudé jílovito-drobové sedimenty. Krystalinikum ve vrtu odpovídá podle charakteru minerálních asociací horninám kyanitové zóny tepelského krystalinika, tj. náleží do bohemika. Petrogeneticky jde o metamorfované sedimenty, které prodělaly dvě hlavní metamorfní události; starší středně teplotní a nízkotlakou až střednětlakou metamorfózu barowienského typu, po které následoval přetisk vysokotlakou a středně teplotní metamorfózou, obdobnou jakou vykazují horniny již zmíněného tepelského krystalinika.
Abstrakt (anglicky)
   Petrology of crystalline rocks in the geothermal borehole GTPV-LT1 in Litoměřice
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014