Podrobnosti záznamu

Název
    Petrology and geochemistry of the Běstvina granulite body metamorphosed at eclogite facies conditions, Bohemian Massif
Další názvy
    Petrologie a geochemie běstvinského granulitového tělesa metamorfovaného v eklogitové facii, Český masiv.
Autor
    Fišera, Milan
    Štědrá, Veronika
    Vrána, Stanislav
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Journal of the Czech Geological Society
Svazek/č.
    Roč. 50, č. 3-4
Strany
    12
Rok
    2005
Výraz tezauru
    petrology, geochemistry, Kutná Hora crystalline comples, granulites, migmatites, Variscan, Bohemian Massif
Klíčové slovo
    Běstvina
    Body
    Bohemian
    Conditions
    Eclogite
    Facies
    Geochemistry
    Granulite
    Massif
    Metamorphosed
    Petrology
Abstrakt (česky)
   Článek popisuje několik vzorků granulitů a migmatitů z běstvinského granulitového tělesa a a jejich petrologické a geochemické charakteristiky. Přispívá k diskusi o metamorfním a tektonickém vývoji exotických jednotek podél sv. okraje moldanubika.
Abstrakt (anglicky)
   The paper describes several samples of granulites and migmatites of the Běstvina Granulite Unit and their petrological and geochemical characteristics. It contributes to the discussion of metamorphic and tectonic history of exotic units along the NW margin of the Moldanubicum.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014