Podrobnosti záznamu

Název
    Petrology and geochemistry of the Czechoslovak part of the Krušné hory Mts. granite pluton
Údaj o odpovědnosti
    Miroslav Štemprok
Další názvy
    Petrologie a geochemie československé části krušnohorského žulového plutonu
    Petrologija i geochimija čechoslovackoj časti rudnogorskogo (Krušnogoskogo) granitnogo plutona
Autor
    Štemprok, Miroslav, 1933-
Jazyk
    anglicky
Zdrojový dokument - seriál
    Sborník geologických věd. Ložisková geologie-mineralogie
Svazek/č.
    No. 27
Strany
    p. 111-156, obr. příl.
Rok
    1986
Poznámky
    3 obr., 8 tab.
    České, ruské resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
Klasifikační znak
    550.4
    552
Skupina konspektu
    550
    552
Klíčové slovo
    Czechoslovak
    Geochemistry
    Granite
    Hory
    Krušné
    Mts
    Petrology
    Pluton
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    19. 11. 2010
Datum importu
    8. 8. 2012