Podrobnosti záznamu

Název
    Petrology of mantle xenoliths in alkaline neovolcanics from Northern Bohemia
Další názvy
    Petrologie plášťových xenolitů z alkalických neovulkanitů severních Čech (02-42 Česká Lípa, 02-43 Litoměřice)