Podrobnosti záznamu

Název
    Phosphatic intraclasts in shallow-water hemipelagic strata: a source of palaeoecological, taphonomic and biostratigraphic data (Upper Turonian, Bohemian Cretaceous Basin)
Autor
    Čech, S.
    Hradecká, L.
    Laurin, Jiří
    Sklenář, J.
    Vodrážka, R.
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Cretaceous Research
Svazek/č.
    Roč. 30, č. 1
Strany
    s. 204-222
Rok
    2009
Poznámky
    Projekt: GA205/06/0842, GA ČR, CZ3cav_un_auth*0216780
    Překlad názvu: Fosfatické intraklasty v mělkovodních hemipelagických sedimentech: zdroj paleoekologických, tafonomických a biostratigrafických dat (svrchní turon, česká křídová pánev)
    Rozsah: 19 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30120515
Předmětová kategorie
    biostratigraphy
    Bohemia
    condensed sedimentation
    palaeoecology
    sponges
    Turonian
    Upper Cretaceous
Klíčové slovo
    Basin
    Biostratigraphic
    Bohemian
    Cretaceous
    Data
    Hemipelagic
    Intraclasts
    Palaeoecological
    Phosphatic
    Shallow-water
    Source
    Strata
    Taphonomic
    Turonian
    Upper
Abstrakt (česky)
   Význačné fosfatické reziduum, které vystupuje na povrch ve svrchnoturonských sedimentech poblíž Býčkovic, v české křídové pánvi, obsahuje mimořádně velkou akumulaci diverzifikované, fosfatizované a nefosfatizované fauny. Tafonomická, paleoekologická a sedimentologická data naznačují, že toto fosfatické reziduum zaznamenává složitou historii pohřbívání, mineralizace a exhumace sedimentu a fosilií.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Geofyzikální ústav
Kód přispěvatele
    AV ČR, GFÚ
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    9. 12. 2013