Podrobnosti záznamu

Název
    Phosphorus-rich topaz from fractionated granites (Podlesí, Czech republic)
Další názvy
    Fosforem bohatý topaz z frakcionovaných granitů (Podlesí, Česká republika)
Autor
    Breiter, Karel
    Kronz, A.
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Mineralogy and Petrology
Svazek/č.
    Roč. 81, č. 3
Strany
    13
Rok
    2004
Výraz tezauru
    topaz, granit, fos topaz, granite, phosphorus, Podlesí, Czech Republic,
Klíčové slovo
    Czech
    Fractionated
    Granites
    Phosphorus-rich
    Podlesí
    Republic
    Topaz
Abstrakt (česky)
   Byla provedena detailní studie chemismu topazu ze serie frakcionovaných peraluminických granirů u Podlesí v Krušných horách. Krystaly topazu z biotitického a protolithionitového granitu jsou homogenní v CL (=katodoluminiscence), krystaly z cinvalditového granitu a greisenu jsou v CL oscilačně zonární. Obsah fosforu dosahuje až 0.5% (1.15% P2O5) v topazu z cinvalditového granitu. Krystaly jsou často zonární s max. obsahem P v přechodné zoně mezi jádrem a okrajem. Fosfor vstupuje do mřížky topazu na základě reakce Al3+ + P5+ = Si4+ + Si4+. Většina analyzovaných krystalů je vysoce saturována fluorem (87-90% teoretické maximální saturace). Pouze topaz z okrajového pegmatitu dosahuje pouze 87-90% saturace F. Byla zjištěna pozitivní korelace mezi obsahy P v topazu a v hornině, nikoliv však mezi obsahy F v topazu a hornině. Obsahy Ge dosahují max. 200 ppm a obsahy Ga max. 100 ppm.
Abstrakt (anglicky)
   A detailed electron microprobe study of P, F, Ge and Ga-contents in rock-forming topaz was performed on a suite of Variscan Podlesí granites, western Krušné Hory Mts., Czech Republic. Phosphorus contents reach 0.5 wt% (= 1.15 wt% P2O5) in topaz from the zinnwaldite granite. Many crystals are distinctly zoned with a maximum in P- contents in the transition zone between core and margin. Phosphorus is incorporated into topaz lattice by berlinite substitution: Al3+ + P5+ = Si4+ + Si4+. The majority of analysed topazes are highly saturated in F, reaching 90-97 % of the theoretical maximum saturation. Topaz from the marginal pegmatite only reaches 87-90% of F-saturation. There is a positive correlation between P in topaz and P in the whole rock, but no correlation between F in topaz and F in the whole rock. Contents of Ge and Ga vary around the detection limits from 50 ppm up to 200 ppm Ge and 100 ppm Ga.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014