Podrobnosti záznamu

Název
    Physical and mechanical properties of Neogene fine-grained soils in nortern part of Košická kotlina basin
Další názvy
    Fyzikálne a mechanické vlastnosti neogénnych jemnozrnných zemín v severnej části Košickej kotliny