Podrobnosti záznamu

Název
    Physical and mechanical properties of selected amphibolite core samples from the Kola Superdeep Borehole KSDB-3
Autor
    Přikryl, Richard
    Trčková, Jiřina
    Živor, Roman
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Terra Nova
Svazek/č.
    Roč. 14, č. 5
Strany
    9
Rok
    2002
Výraz tezauru
    amphibolites
    image analysis
    Kola super-deep borehole
    mechanical properties
    physical properties
Klíčové slovo
    Amphibolite
    Borehole
    Core
    Kola
    KSDB-3
    Mechanical
    Physical
    Properties
    Samples
    Selected
    Superdeep
Abstrakt (anglicky)
   Physical and mechanical properties of selected amphibolite core samples from the Kola Superdeep Borehole KSDB-3, experimental data
Přispěvatel
    UK Praha, Přírodovědecká fakulta
Kód přispěvatele
    UK, PřF
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    8. 8. 2012