Podrobnosti záznamu

Název
    Physical properties of rocks in east-slovakian neogene basin and their geological interpretation
Další názvy
    Fyzikální vlastnosti hornin východoslovenské neogenní pánve a jejich geologická interpretace