Podrobnosti záznamu

Název
    Polymetalická mineralizácia v centrálnej zóne stratovulkánu Polana
Údaj o odpovědnosti
    Dušan Onačila, Ladislav Dublan
Další názvy
    Base metals ore mineralization in the central zone of the Poĺana stratovolcano
Autor
    Dublan, Ladislav
    Onačila, Dušan
Jazyk
    slovensky
Zdrojový dokument - monografie
    Metalogenéza malých intrúzií neovulkanitov Slovenska
Strany
    s. 30-31
Předmětová skupina
    alterace
    indicie
    litogeochemie
    průzkum ložiska
    středoslovenské neovulkanity
    suroviny keramické
    vulkanologie
Geografické jméno
    ČSFR-Slovensko
    Polana
Klíčové slovo
    Centrálnej
    Mineralizácia
    Polana
    Polymetalická
    Stratovulkánu
    Zóne
Abstrakt (česky)
   Stratovulkán Polana tvoří sv. výběžek středoslovenské neovulkanické oblasti. Vznikl během svrchního bádenu až středního sarmatu, ve čtyřech etapách. Malé intruze dioritových a andezitových porfyritů jsou provázeny argilitizací, silifikací a dalšími přeměnami, geochemickými anomáliemi a indiciemi mineralizací. Vtroušeniny a žilky magnetitu, pyritu, pyrhotínu, chalkopyritu, sfaleritu a dalších minerálů jsou vázány na místa nejsilnějších alterací. Významným produktem hydrotermální aktivity je asociace metasomatitů pyrofylit-kaolinit-zunyit-topaz, využitelná jako netradiční keramická surovina
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    7. 12. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012