Podrobnosti záznamu

Název
    Polymetalické zrudnění v mirovickém metamorfovaném ostrově
Údaj o odpovědnosti
    Jiří Litochleb
Další názvy
    Polymetallic mineralization in the Mirovice metamorphosed island
Autor
    Litochleb, Jiří
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Přírodní vědy
Svazek/č.
    Roč. 29, č. 3
Strany
    s. 103-108
Rok
    1989
Poznámky
    Zkr. název ser.: Sbor. Jihočes. Muz. (Č. Budějovice), přír. Vědy
Předmětová skupina
    boulangerit
    diagram (práškový, Laueho)
    jamesonit
    ložisko stratiformní
    mikrosonda elektronová
    mineragrafie
    minerály
    sfalerit
    středočeská ostrovní zóna
    sulfidy a sulfosoli
Geografické jméno
    ČSFR-Čechy
    Mirovice
Klíčové slovo
    Metamorfovaném
    Mirovickém
    Ostrově
    Polymetalické
    Zrudnění
Abstrakt (česky)
   Článek obsahuje výsledky mineralogické revize starého nálezu polymetalického zrudnění z 80-tých let minulého století u Mirovic. Mineralizace je vázána na čočkovité polohy krystalického vápence a je pravděpodobně proterozoická. Mikroskopicky a rentgenograficky byl identifikován pyrit, sfalerit, boulangerit a jamesonit. Je uvedeno chemické složení boulangeritu. Dříve uváděný galenit nebyl zjištěn.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    7. 12. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012