Podrobnosti záznamu

Název
    Polymetallic mineralization from Proterozoic in Kladno coal mine
Další názvy
    Nález polymetalického zrudnění v proterozoiku na dole Kladno (překop č.253) v kladenském uhelném revíru