Podrobnosti záznamu

Název
    Polymetallic ores and precious metals occurrences and their influence on the settlement of the Podblanicko region
Další názvy
    Výskyt rud barevných a drahých kovů a jejich vliv na osídlení Podblanicka