Podrobnosti záznamu

Název
    Porosimetric studies in rocks: methods and application for weathered building stone
Autor
    Přikryl, Richard
    Weishauptová, Zuzana
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    část monografie (kapitola)
Rok
    2004
Zdrojový dokument - monografie
    Dimension stone. New perspectives for a traditional building material
Výraz tezauru
    building materials
    porosimetry
    weathering
Klíčové slovo
    Application
    Building
    Methods
    Porosimetric
    Rocks
    Stone
    Studies
    Weathered
Abstrakt (anglicky)
   Porosimetric studies in rocks: methods and application for weathered building stone
Přispěvatel
    UK Praha, Přírodovědecká fakulta
Kód přispěvatele
    UK, PřF
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    8. 8. 2012