Podrobnosti záznamu

Název
    Porovnání kvality hořického pískovce v různých částech lomu Podhorní Újezd
Autor
    Vavro, L.
    Vavro, Martin
Jazyk
    česky
    polsky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Minerální suroviny - Surowce mineralne
Svazek/č.
    Roč. 2, č. 4
Strany
    s. 17-24
Rok
    2001
Poznámky
    Překlad názvu: Comparison of quality of Hořice sandstone in two different parts of the Podhorní Újezd quarry
    Rozsah: 8 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3086906
Předmětová kategorie
    comparison
    quality
    sandstone
Klíčové slovo
    částech
    Hořického
    Kvality
    Lomu
    Pískovce
    Podhorní
    Porovnání
    Různých
    Újezd
Abstrakt (česky)
   Studováno bylo složení a kvalitativní vlastnosti hořického pískovce ve dvou různých částech lomu Podhorní Újezd. Ze získaných výsledků vyplývá, že surovina v prozatím netěžené části lomu má celkově příznivější kvalitu, než je tomu u pískovců dnes těžených.
Abstrakt (anglicky)
   Composition and quality properties of the Hořice sandstone in two parts of the Podhorní Újezd quarry were studied. Out of obtained results is ensues, that the raw material of hitherto unexploited part of quarry possesses a generally more favorable quality than it is in sandtones exploited at present.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚG
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012